Zajęcia dodatkowe

Język angielski: zajęcia 2 x w tygodniu z lektorem ok. 30 minut (ok. 20 minut dla grupy młodszej)

Warsztaty umiejętności społecznych to propozycja skierowana do dzieci starszych, która poprzez ćwiczenia interpersonalne ma na celu naukę wzajemnych kontaktów, ale też dbałość o ich jakość i kulturę osobistą. Będzie również polem doświadczeń radzenia sobie z emocjami własnymi i innych oraz profilaktyką agresji i zaburzeń w zachowaniu.

Warsztaty Szalonego Odkrywcy, czyli od małego badacza do wielkiego naukowca to wykonywanie prostych i zarazem bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów. Ta niezwykle pouczająca przygoda, która jednocześnie bawi i pobudza wyobraźnię pomoże dzieciom zrozumieć tajemnicze zjawiska natury, rozbudzić ich zainteresowania badawcze, rozwijać umiejętność wyciągania wniosków, wzbogacić wiedzę na temat właściwości badanego obiektu.

Bajko / muzykoterapia to codzienna porcja kontaktu z literaturą i muzyką. Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, uwrażliwia, relaksuje, ale daje wiele radości i optymizmu, kształtuje naszą osobowość.  Ponieważ muzyka zarówno uspokaja jak i pobudza jest jednym z najskuteczniejszych sposób wpływania na grupę czyli pomocna jest w kształtowaniu relacji międzyludzkich. Pomaga również w rozładowaniu napięć, pozwala na bezpieczne odczuwanie smutku i radzenia sobie z nim. Ma też ogromny wpływ na procesy pamięciowe, ćwiczy koncentrację uwagi i cierpliwość.
Bajki terapeutyczne pokazują problemy, trudne sytuacje, ale  i wzorce – jak sobie radzić w takich trudnych sytuacjach. Mogą też być inspiracją do własnych rozważań, szukania własnych dróg, co daje dzieciom poczucie własnej sprawczości i przybliżają rozumienie świata, w którym żyją.

Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dzieci,  gimnastyka z elementami ćwiczeń korygujących przeciwdziałających powstawaniu nieprawidłowości postawy ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju fizycznego dzieci, z którym nierozerwalnie związany jest rozwój umysłowy. Regularna dawka ćwiczeń gimnastycznych już od najmłodszych lat wyrabia u dzieci prawidłowe nawyki i uczy je, jak dbać o prawidłową postawę ciała. Zwiększenie sprawności organizmu, jego wydolności, wytrzymałości  ma również wpływ nie tylko na  jego ogólną kondycję, ale też na pozytywne emocje radości z sukcesu, przekraczania własnych ograniczeń i poczucia własnej wartości. Podczas zabaw zespołowych dzieci doświadczają wartości współdziałania, ale też współodpowiedzialności.

 

Komentarze są wyłączone.