Marki, ul. Wilcza 30 a Tel: 507 220 773; 668 062 246

P l a c - z a b a w

Nasze przedszkole dysponuje własnym, dostosowanym do potrzeb dzieci w różnym wieku, placem zabaw.

E d u k a c j a

Uczymy „ręką, sercem i głową ” czyli poprzez eksperymentowanie i doświadczanie.

W n ę t r z a

Tworząc nasze przedszkole dołożyliśmy starań, by podo- pieczni czuli się komfortowo i bezpiecznie oraz aby mieli możliwość rozwoju w poczuciu estetyki i piękna.

P o s i ł k i

Wiek przedszkolny, pomiędzy 3 a 6 rokiem życia, to okres kształtowania się nawyków żywieniowych. Dlatego posiłki w naszym przedszkolu są nie tylko smaczne i kolorowe, ale przede zdrowe.