Organizacja

Domowe Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.30, z wyłączeniem:

– świąt i dni ustawowo wolnych od pracy,

– oraz dni  wyznaczonych (z odpowiednim wyprzedzeniem) przez dyrektora przedszkola.

Jest placówką wychowania przedszkolnego zarejestrowaną w Markach (numer 4430.48.2015) podlegającą nadzorowi Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W grupach z podziałem wiekowym  organizowane są aktywności, zabawy z godnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz wybranymi programami  wzbogacającymi tę podstawę. Przyjmujemy do przedszkola również dzieci do tzw. grupy „0” czyli objęte rocznym  obowiązkowym  przygotowaniem przedszkolnym, oferując ciekawą ofertę programową, w tym realizację projektów edukacyjnych.

GODZINY i RODZAJE POSIŁKÓW :

Śniadanie 7:30 -9:00
Zupa dla grupy najmłodszych dzieci (żeglarzy) 10:30
Zupa i II dane dla pozostałych grup 11:15 – 13:30
Ii dane dla grupy żeglarzy 13:30
Podwieczorek nr 1 owoce : 14:30
Podwieczorek nr 2 kanapki: 15:30-16:00

RAMOWY PLAN DNIA:

6.30 – 8:00

Zajęcia wychowawcze, działania opiekuńcze.  Zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, wyrównawcza. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.

8:00 – 9:00

Zabawa ruchowa lub ćwiczenia gimnastyczne. Doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Śniadanie.

9:00 – 10:00

Zajęcia, zabawy dydaktyczne, realizowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i własnymi programami.  Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności.

10.00 – 11.00

Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, wycieczki itp. – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

11:00 – 12:00

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.  Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Obiad – I danie.

12:00 – 13.30

Relaks w formie bajkoterapii, muzykoterapii. Leżakowanie – grupy młodsze. Gry i zabawy dydaktyczne, badawcze, kulinarne.   Zajęcia edukacyjno-wyrównawcze. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.

13.30 – 14.30

Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych. Przygotowanie do posiłku. Obiad – II danie.

14:30 – 15.30

Zabawy dowolne. Praca wyrównawcza,  indywidualna i w małych zespołach. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.

15:30 – 16:30

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.  Podwieczorek.

16.30-18.00

Zabawy dowolne w sali, kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania. Praca indywidualna lub w małych zespołach.

 

Komentarze są wyłączone.