Edukacja

“Musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku i pomagać mu je rozwijać”

Maria Montessori

Wiek przedszkolny to bardzo ważny okres w rozwoju dziecka. Tak zaczyna się wiele wypowiedzi pedagogów i dydaktyków. Co tak naprawdę oznacza? Dlaczego to tak istotny czas dla rozwoju każdego człowieka? Na ten temat powstały niezliczone publikacje. A krótko? To wiek:

  • nieograniczonych możliwości poznawczych, plastyczności i chłonności umysłu (Natura zbudowała mózg w taki sposób, że przez pierwsze sześć lat życia człowieka potrafi on przyswajać informacje z niezwykłą szybkością i bez najmniejszego wysiłku. 50 % zdolności człowieka do uczenia się rozwija się w pierwszych czterech latach życia, a kolejne 30 % wykształca się do ósmego roku życia. Podczas tych decydujących lat tworzą się drogi nerwowe, na których opiera się cała przyszła zdolność uczenia się)
  • ogromnej ciekawości świata ( a nasze domy, plaże, lasy, place zabaw, ogrody zoologiczne, muzea są najlepszymi szkołami)
  • otwartości na nowe doznania, wiedzę (wszystkie dzieci rodzą się z przekonaniem i pielęgnują je, że uczenie się jest najwspanialszą
    i dającą najwięcej radości grą na świecie)
  • potrzebie aktywności, działania (dzieci uczą się najlepiej tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami, a ćwiczenia fizyczne w sposób istotny wspomagają umiejętności uczenia się)
  • emocjonalności poznawczej , radości z nawet najmniejszych sukcesów (aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie trzeba to nie tylko zobaczyć, usłyszeć ale też poczuć – przeżyć)
  • ufności (daje m.in. poczucie bezpieczeństwa konieczne w procesie kontaktów z innymi)
  • potrzebie wzorca i autorytetu (podatność na wpływy dorosłych jest również wyzwaniem i inspiracją dla mądrych nauczycieli)
  • oraz szczerości spostrzeżeń i sądów (tylko wtedy naprawdę wiemy, co myślą i czują).

Podążając za tymi  możliwościami i potrzebami rozwojowymi dzieci, pragniemy zapewnić im warunki, w których poznają nie tylko wspaniały otaczający świat, ale też siebie, swoje możliwości, predyspozycje, wrażliwość. Pomożemy w budowaniu pewności siebie, wyrażaniu swoich potrzeb, myśli i pomysłów, rozwoju  zainteresowań i co bardzo ważne poznawaniu własnych emocji, radzeniu sobie z nimi oraz wchodzeniu
w tajniki empatii – sztuki, która staje się kluczowym elementem wzajemnych relacji jak i późniejszych już sukcesów zawodowych.  Mamy nadzieję, że tak przygotowane dzieci, wyposażone w wielorakie umiejętności, będą wkraczać w kolejne etapy swojego życia  z  taką samą ciekawości i pasją, nauka będzie sprawiała satysfakcję, radość, a przyszłość będzie dla nich fascynującym wyzwaniem.

Nasze oferta edukacyjna opiera się na współpracy, współdziałaniu, wspieraniu, zachęcaniu  i  inspirowaniu oraz docenianiu osiągnięć na miarę każdego dziecka. Nauka odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji swoich zachowań i działań to drogowskaz do świadomego uczestniczenia
w życiu społecznym, które w naszym pojęciu to również troska o innych, naszą Ziemię i o jutro.   Natomiast nauka poprzez kontakt ze sztuką pozwoli dzieciom nie tylko na poznawanie świata wartości estetycznych, ale rozwinie też kreatywność, wrażliwość oraz pamięć.  Wartości, które są dla nas ważne to tolerancja, szacunek, poszanowanie godności, zaufanie i przyzwoitość.

Domowe Przedszkole realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego wzbogaconą własnymi, autorskimi programami przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej w zakresie kluczowych umiejętności czyli  do nauki czytania, pisania czy dając podstawy edukacji matematycznej i językowej. Mamy nadzieję, że ta wiedza, umiejętności zdobyte w przedszkolu –  podstawy intelektualne, społeczne i emocjonalne będą mocnym fundamentem szkolnej przygody.

Liczymy też na owocną, inspirującą współpracę z rodzicami, którzy są największym źródłem wiedzy o swoich dzieciach.

 

Komentarze są wyłączone.