Program i metody

„Nie istnieje ani lepszy ani gorszy,
bowiem każdy otrzymał w darze talenty
potrzebne mu, by iść własną drogą”
Paulo Coelho

Domowe Przedszkole realizuje programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego  (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.) oraz własne, autorskie, spełniające wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Programy wybie-
rane są na każdy rok pracy przez zespół przedszkola. Realizowane są  wykorzystaniem tradycyjnych i autorskich, nowatorskich metod oraz innowacji pedagogicznych.  Wykorzystujemy je w całości lub wybieramy z wartościowych idei i propozycji rozwiązań metodycznych, zgodnych
z charakterem i profilem pracy placówki. Bazowy program Zanim będę uczniem Elżbiety Tokarskiej, Jolanty Kopały wspierany jest niżej wymienionymi propozycjami:

  • Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  • Nazywanie świata Ireny Majchrzak
  • Wczesne czytanie wg Domana
  • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metoda Marii Montessori
  • Metoda Klanzy
  • Bajkoterapia
  • Muzykoterapia
  • Program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  m.st Warszawy Jadwigi Dybysławskiej, Ewy Pytlak, Honoraty Waszkiewicz.

Rolą nauczyciela w realizacji programów jest bycie organizatorem, przewodnikiem, inspiratorem, mistrzem i przyjacielem.

Komentarze są wyłączone.