Projekty edukacyjne

Od października 2015 r. będziemy realizować autorski projekt edukacyjny „FAUNA-FLORA-ZIEMIA W KOSMOSIE”.

Projekt realizowany przez cały rok szkolny pozwoli dzieciom podczas bajkowej podróży poznać tajemnice Układu Słonecznego, bogaty, fascynujący świat zwierząt i roślin zarówno tych żyjący, rosnących blisko nas jak i egzotycznych, rzadkich, chronionych okazów, a tematycznie zaprojektowane sale, zabawki, filmy, książki, mapy będą inspiracją, zachętą do własnych poszukiwań. Będziemy odwiedzać m.in. Planetarium, zoo, ogród botaniczny, Centrum Nauki Kopernik, a Dni FAUNY, FLORY, ZIEMI i KOSMOSU będą okazją do wspólnej, ciekawej, radosnej
i pouczającej zabawy.

Główne cele edukacyjne projektu to:

  • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem,
  • zapoznanie różnych gatunków zwierząt żyjących na świecie, oraz wzajemnych relacji człowiek – zwierzę, ich roli w ekosystemie i sposobów ochrony,
  • poznawanie różnych gatunków roślin, ich roli e ekosystemie, sposobów ochrony,
  • kształtowanie postawy odpowiedzialności i troski o zwierzęta i rośliny, wrażliwości, współodczuwania,
  • wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania informacji, zadawania pytań, formułowania problemów, wyciągania wniosków,
  • uwrażliwianie na piękno i różnorodność świata przyrody,
  • wzbogacenie słownictwa,
  • kształtowanie umiejętności współpracy oraz współodpowiedzialności,
  • nabywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
  • kształtowanie umiejętności odzwierciedlania spostrzeżeń, emocji w formie słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej.

W ramach realizacji poszczególnych tematów projektu prowadzone będą eksperymenty, doświadczenia, zabawy badawcze, dzięki którym dzieci poznają wiele tajemnic nauki. Dzięki nim dzieci będą miały okazję zrozumieć różne zjawiska, uczyć się wyciągać wnioski, i co ważne w  interesu-
jącej formie uczestniczyć bezpośrednio w procesie odkrywania.  Wykonywanie prostych i zarazem bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów to niezwykle pouczająca przygoda, która jednocześnie bawi i pobudza u dzieci zainteresowanie naukami ścisłymi. Tak poznawany wielozmysłowo otaczający świat, odkrywanie jego tajemnic jest zarazem jedną z najskuteczniejszych metod uczenia się.

Ważnym elementem metody projektu jest aktywne uczestnictwo, dzielenie swoimi pomysłami i ich realizacja przez wszystkich uczestników. Jest to więc metoda otwarta, w której w sposób naturalny wykorzystywane są różnorodne umiejętności, predyspozycje, zainteresowania i wiedza dzieci.

W planach jest również realizacja innych tematycznych projektów. „Duża sztuka dla małych” to propozycja, która wprowadza dzieci w świat sztuki, jego różnorodność. Muzyka, taniec, malarstwo, teatr, film, architektura kształtują w dzieciach wrażliwość, ciekawość, inspirują, pobudzają i rozwijają wyobraźnię, uaktywniają własną ekspresję. Będziemy bawić się w małych malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów, architektów czy uczyć kroków tanecznych. Będziemy nie tylko interpretatorami, ale przede wszystkim poznamy wspólnie radość improwizacji, a przy tym poczucia własnej siły sprawczej i możliwości czyli umacniania własnej wartości.

Projekt „Podróże małe i duże” przybliży nam piękno naszego kraju, ale też pozwoli poznać ciekawe zakątki świata. W połączeniu z poznawaniem przyrody dzieci będą miały okazję poznać inne kultury, zabytki, zwyczaje ludzi, zabawy dzieci w innych krajach, przygotować regionalne potrawy. Pomoże to w rozumieniu w czym jesteśmy podobni, a czym się różnimy i że wszyscy mamy takie samo prawo żyć na Ziemi.

Każdego roku będziemy realizować nowe, ciekawe propozycje dziecięcych projektów edukacyjnych, które jako metoda skierowane są do starszych dzieci.

 

Komentarze są wyłączone.