Rekrutacja na rok 2020/2021

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.015.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do przedszkoli, dla których Miasto Marki jest organem prowadzącym, na rok 2020/2021 będzie prowadzone w oparciu o następujący harmonogram:

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
23 marca 2020 Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.
23 marca 2020 3 kwietnia 2020 do godz. 10:00 Przekazanie przez rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji w danej placówce wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli
6 kwietnia 2020 od godz. 12:00 27 kwietnia 2020 do godz. 12:00 Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.
6 kwietnia 2020 27 kwietnia 2020 do godz. 16:00 Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
27 kwietnia 2020 14 maja 2020 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15 maja  2020 godz. 15.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
15 maja 2020 20 maja 2020 do godz. 16.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
22 maja 2020  godz. 15.00 Opublikowanie           list       dzieci przyjętych             i nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli
31 lipca 2020 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
3 sierpnia 2020 od godz. 12:00 10 sierpnia 2020  do godz. 12:00 Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.
3 sierpnia 2020 10 sierpnia 2020 do godz. 16:00 Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
10 sierpnia 2020 20 sierpnia 2020 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
21 sierpnia 2020 godz. 15:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych           w         postępowaniu uzupełniającym.
21 sierpnia 2020 25 sierpnia 2020 do godz. 15:00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu.
26 sierpnia 2020 godz. 15:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.
31 sierpnia 2020 Ewentualne opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Komentarze są wyłączone.