Marki, ul. Wilcza 30a Tel: 507 220 773

I n t e g r a c j a

Nasze przedszkole to miejsce dla każdego dziecka, również z orze- czeniami. Integrację rozumiemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki, wycho- wania i pomocy. Nie traktujemy jej jako procesu jednostronnego. Wszystkie przedszkolaki uczą się czegoś od siebie. Każdy po- szukuje swego miejsce w grupie i uczy radzić sobie z trudnościami.

E d u k a c j a

Uczymy „ręką, sercem i głową ” czyli poprzez eksperymentowanie i doświadczanie. Dlatego wycho- dząc naprzeciw oczekiwaniom oraz zainteresowaniom przed- szkolaków prowadzimy nowa- torskie projekty edukacyjne rozwijające twoje dziecko.

W n ę t r z a

Tworząc nasze przedszkole dołożyliśmy starań, by podo- pieczni czuli się komfortowo i bezpiecznie oraz aby mieli możliwość rozwoju w poczuciu estetyki i piękna. Nasze sale: "Flora", "Fauna" i "Ziemia w Kosmosie" mają zaprojektowane specjalnie dla naszej placówki wyjątkowe grafiki tematyczne.

P o s i ł k i

Wiek przedszkolny, pomiędzy 3 a 6 rokiem życia, to okres kształtowania się nawyków żywieniowych. Dlatego menu w przedszkolu jest niezwykle ważne. Nasze posiłki są nie tylko zdrowe, smaczne i kolorowe, ale przede wszystkim dostarczają dziecku odpowiednią ilość kalorii.